11-04-2022 Tekst przeczytasz w 2 min.

Serwisowanie maszyn i usuwanie awarii to bardzo ważny obszar w każdym zakładzie produkcyjnym lub przemysłowym. Prawidłowa organizacja w przedsiębiorstwie pozwala zwiększyć wydajność, zaoszczędzić pieniądze, wzmocnić niezawodność obsługi i zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii wszelkich maszyn oraz instalacji.

Czym jest utrzymanie ruchu?

Termin utrzymanie ruchu to zbiór czynności mających na celu płynne funkcjonowanie tj. zachowanie ciągłości pracy wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych w jak najlepszym stanie technicznym oraz umożliwienie ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

W dłuższej perspektywie ochrona maszyn musi opierać się na zapewnieniu nieprzerwanej pracy przez cały okres ich eksploatacji. W tym celu konieczne jest zapewnienie zmniejszenia liczby awarii, co jest wynikiem monitorowania i terminowych napraw, a także ścisłego przestrzegania warunków użytkowania przewidzianych w gwarancji producenta. Wymienione wyżej zadania są realizowane przez zespół utrzymania ruchu, który zapewnia terminowe naprawy uszkodzonych części i podzespołów oraz badania techniczne (tudzież konserwacja zapobiegawcza) eksploatowanych elementów, ocena stanu i gotowość do pracy urządzeń i maszyn.

utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu Konin – dlaczego jest to ważne?

W ramach „Systemowego podejścia do utrzymania ruchu” w przedsiębiorstwach coraz częściej docenia się rolę osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu. Awarie maszyn powodują przestoje i często zmuszają do modyfikacji procesu produkcyjnego. W rezultacie prowadzi to do znacznego wzrostu kosztów produkcji i obniżenia poziomu bezpieczeństwa w zakładzie. Z pomocą przychodzi firma VENTOZ, która oferuje usługę, jaką jest utrzymanie ruchu w miejscowości Konin.

Kluczowymi czynnikami skutecznej konserwacji są systematyczne podejście do konserwacji oraz spójność celów wyznaczonych osób odpowiedzialnych za profilaktykę. Oba te czynniki mają decydujące znaczenie dla obniżenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem, kosztów pracy i zwiększenia wydajności.

Odpowiednie narzędzia do utrzymania ruchu

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych otwiera przed zakładem produkcyjnym różne możliwości w dłuższej perspektywie czasu. Usprawnione zarządzanie pozwala zoptymalizować wszystkie procesy, a tym samym zaoszczędzić znaczną ilość czasu i zasobów potrzebnych do realizacji zadań.